MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

01.05.2019-31.10.2019 Ara Dönem Bağımsız Denetim Raporu
31.10.2019
2018 Yılı Kayseri Şeker Fabrikası Bağımsız Denetim Raporu
30.04.2019