GENEL KURUL BİLGİLERİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
31.07.2019
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ
31.07.2019
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI HAZİRUN CETVELİ