ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2. Tertip Sukuk İhracı
22.01.2020

Kira Sertifikası Tertip İhracı
27.12.2019

Kira Sertifikası İhraç Tavanı
25.12.2019

Gayrimenkul Alım/Satım İşlemi
07.11.2019

Kira Sertifikası İhracı
16.10.2019

Komitelerin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi
09.10.2019

Komite Başkan ve Üyelerinin Belirlenmesi
18.08.2019

2019 Yılı Bağımsız Denetim Firması Belirlenmesi
18.08.2019

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ve Kar Dağıtım Tablosu Hakkında
08.08.2019

Yönetim Kurulu Üye Atanması Hakkında
08.08.2019

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurulması Ve Yönetici Ataması Hakkında
08.08.2019

Genel Kurul Toplantısı Hakkında
10.07.2019

Toplu İş Sözleşmesi Hakkında
09.07.2019

Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında
17.04.2019